Vattenarmaturer och avlopp

Med några lätta knep får man avlopp att dra och det uppstår inga luktproblem.

Vattenarmaturer och avlopp

Följande får inte läggas i avlopp:

  • Livsmedelsrester, fetter
  • Kattsand
  • Cigarettfimpar
  • Blöjor, bindor, textilier
  • Läkemedel, kemikalier, olja
  • Omslags- eller tidningspapper
  • Byggavfall, bensin, lösningsmedel

Rengöring

Rengör golvbrunnarna regelbundet. Ta bort avloppets plastskydd och rengör gallret från hår och smuts. Putsa brunnen med vatten, tvättmedel och en borste. Du kan också skaffa filter till golvbrunnen som samlar hår.

Om avloppet luktar eller inte drar

Kontakta servicebolaget om avloppet trots rengöring inte drar. Man får inte hälla vatten i ett tilltäppt avlopp.

Varje avlopp har ett vattenlås (stanklås) som förhindrar lukten i avloppsnätet från att tränga in i din bostad.

Fastighetsskötseln öppnar tilltäppta vattenlås.

Vid låg användning kan vattnet avdunsta ur vattenlåsen (t.Ex. Under semestern) och då tränger lukten in i lägenheten. Om det sker, häll vatten i uttorkade vattenlås.

Uppgifterna om servicebolaget hittar du i trappan eller i den elektroniska tjänsten Min yta.

Online tjänster