Kontakt bostadsförsäljning

Kontakt bostadsförsäljning

 
Telefon 010 207 4180
myynti@lakea.fi

 

Ett samtal till servicenumret kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min (moms 24%) vid samtal från inrikes fasta telefon- och mobiltelefonanslutningar.

Bostadsförsäljning


Katariina Heinua, Bostadsförsäljare, AFM
Inredningsplanerare, SisAk

Oona Mäki-Rajala, Bostadsförsäljare, AFM

 

Begagnade Omaksi-bostäderna

Mari Markus, Omaksi-bostadsförsäljare, LVV, VuT
Telefonsamtal måndag – torsdag från 14 till 16