Kontakt bostadsförsäljning

Södra Finland

Pirjo Heide, YKV, AFM, KiAT Bostadsförsäljare
tel. 050 563 7779

Jyväskylä och Kuopio

Nina Huovinen, AFM, Bostadsförsäljare
tel. 050 471 7029

Seinäjoki och Tammerfors

Jaana Mäki-Maunus, YKV, AFM, Sales manager
tel. 050 301 2011

Oona Mäki-Rajala, Bostadsförsäljare
tel. 050 476 1160

Vasa och Karleby

Katariina Heinua, AFM, Bostadsförsäljare
Inredningsplanerare, SisAk
tel. 040 826 3635

Material- och ändringskordinator

Leena Soivio
tel. 050 412 1717

Försäljningassistent

Maija Muurimäki
tel. 050 534 2134

Business direktör

Kristian Korpela, AFM
tel. 050 568 0056