Kontakt ekonomi och finansiering

Kontakt ekonomi och finansiering

laskutus@lakea.fi

 

Förfrågningar relaterade till hyresbetalningar
 
  Logga in här för elektroniska transaktioner     

Genom den elektroniska boendeportalen kan du smidigt ta hand om boende och frågor relaterade till hyresförhållandet och för att kontrollera din hyresbetalningssituation  

 

Verkställande direktör

Timo Mantila
tel. 050 581 8097

Bokföring av företag i Lakea-gruppen

Jenni Ojala, huvudbokförare
Sanna Koskinen, bokförare
Satu Rantala, bokförare

Bokföring av bostadsaktiebolagerna

Sirpa Rantala, bokförare
Satu Toppinen, bokförare

 

Lakea Oy / Seinäjoki

PL 32, Koulukatu 22, 60100 Seinäjoki