Faktureringsuppgifter

Faktureringsuppgifter

Vi tar emot inköpsfakturor till Lakea-koncernen och bostadsaktiebolag som vi disponerar endast i elektroniskt format. Betalningsvillkoret för köp som görs av Lakea-koncernen och bostadsaktiebolag som vi disponerar är minst 14 dygn från att vi mottagit fakturan.

Lakea Oy

FO-nummer: 01822137
Nätfaktureringsadress: 003701822137
EDI-kod: 003701822137
Nätfaktureringsoperatör: Maventa
Förmedlarkod: 003721291126

Om du skickar fakturorna via banknätet, be om mer information på info@lakea.fi.

Om du inte kan skicka nätfakturor, vänligen skicka

Inköpsfakturor per post till adressen:
Lakea Oy
01822137
PB 100
80020 Kollektor Scan

Inköpsfakturor per e-post till adressen:
mailto:01822137@scan.netvisor.fi

Lakea Kiinteistöt Oy

FO-nummer: 2332887-7
Nätfaktureringsadress: 003723328877
EDI-kod: 003723328877
Nätfaktureringsoperatör: Maventa
Förmedlarkod: 003721291126

Om du skickar fakturorna via banknätet, be om mer information på info@lakea.fi.

Om du inte kan skicka nätfakturor, vänligen skicka

Inköpsfakturor per post till adressen:
Lakea Kiinteistöt Oy
23328877
PB 100
80020 Kollektor Scan

Inköpsfakturor per e-post till adressen:
mailto:23328877@scan.netvisor.fi

Bostadsaktiebolag vars disponentskap vi sköter

Du får faktureringsuppgifterna från bostadsaktiebolagets disponent.
> Disponenternas kontaktuppgifter

Visste du att du behändigt kan kontrollera bostadsaktiebolagens nätfaktureringsuppgifter också på Utvecklingscentralen för Informationssamhälle, Tiekes, webbplats på adressen: https://www.tieke.fi/display/verkkolasku/Verkkolaskuosoitteisto

Kontakta oss för mer information:

laskutus@lakea.fi