Contact information, online services and tips

Contact us, use our online services and read more infomation for residents!

Seinäjoki

Koulukatu 22, PL32
FI-60101 SEINÄJOKI
info.seinajoki@lakea.fi

Open Mon–Fri 8-16

Seinäjoki

Koulukatu 22, PL32
FI-60101 SEINÄJOKI
info.seinajoki@lakea.fi

Open Mon–Fri 8-16

Vaasa

Yrittäjänkatu 17
FI-65380 Vaasa
info.vaasa@lakea.fi

Open Mon-Fri 8–16

Vaasa

Yrittäjänkatu 17
FI-65380 Vaasa
info.vaasa@lakea.fi

Open Mon-Fri 8–16

Kokkola

Kustaa Aadolfinkatu 1
FI-67100 KOKKOLA
info.kokkola@lakea.fi

Open Mon–Fri 8-16

Kokkola

Kustaa Aadolfinkatu 1
FI-67100 KOKKOLA
info.kokkola@lakea.fi

Open Mon–Fri 8-16

Jyväskylä

Puistokatu 4
FI-40100 JYVÄSKYLÄ
info.jyvaskyla@lakea.fi

Open Mon–Fri 8–16

Jyväskylä

Puistokatu 4
FI-40100 JYVÄSKYLÄ
info.jyvaskyla@lakea.fi

Open Mon–Fri 8–16

Southern Finland

Äyritie 12 C
FI-01510 VANTAA

Open Mon–Fri 8–16

Southern Finland

Äyritie 12 C
FI-01510 VANTAA

Open Mon–Fri 8–16