Presentation av Lakea-anställda, del Petri

Blogg

Presentation av Lakea-anställda, del Petri

Petri Iloviita arbetar som projektchef inom bygg vid Lakea. I hans arbete ingår ledning och övervakning av byggprojekt i praktiken genom hela projektet från tomtanskaffning till den färdiga byggnaden.

Vad arbetade du med innan du kom till Lakea?

Jag är utbildad till byggmästare. Jag har arbetat tjugo år inom byggbranschen. Jag har varit arbetsledare och ansvarig mästare på olika byggen och under de senaste årenprojektövervakare och byggherre.

Har arbetet på Lakea medfört något nytt som du inte tidigare har gjort?

Utvecklingen av markanvändningen har varit något som jag inte har gjort på mina tidigare arbetsplatser, det vill säga att hitta nya byggplatser och utveckla dem till projekt.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?

På Lakea pågår alltid flera projekt samtidigt, något är i planeringsskedet och ett annat i byggarbetsplatsskedet. Det finns mycket att göra varje vecka med anknytning till olika tidsplaner. I allmänhet kan jag dagen innan planera vad jag ska göra dagen efter, men varje dag kommer också med överraskningar. Brådskande begäran och frågor som måste lösas. Jag har vant mig vid att särskilt arbetet på byggarbetsplatsen är ganska hektiskt. Det syns även i mitt arbete.

Vad orsakar stress i ditt arbete?

Jag upplever inte att jag stressar över något, att situationerna hela tiden ändras hör till byggverksamheten. Jag är van vid det. Varje bygge är annorlunda på sitt eget sätt och i alla byggen ingår olika slags utmaningar.

Träffar du mycket människor i ditt arbete?

Varje dag har jag kontakt med säkert 10–20 olika personer. Jag har många möten som handlar om allt från markförvärv och planeringsarbete till verksamheten på byggarbetsplatsen. Här på Lakea arbetar jag mest med Oiva (Nyrhilä).

Du har arbetat på Lakea i drygt ett halvår. Hur skulle du beskriva Lakea som arbetsplats och arbetsgemenskap?

Människorna är väldigt trevliga och jag har trivts bra. Det är trevligt att arbeta på ett företag som tydligt är modernt och ständigt följer med utvecklingen. Också människorna på Lakea vill gå i spetsen av utvecklingen i branschen. Det är motiverande.

Vad gör du på din fritid?

Vi har just skaffat en hundvalp av rasen bichon frisé som heter Iivo. Med honom går tiden fort. Jag orienterar, löptränar och åker skidor. Dessutom är jag med i den lokala idrottsföreningens, (Ylistaron Kilpa-Veljet), verksamhet. Min byaförening Asemanseudun Kehittämisyhdistys i Ylistaro håller på att bygga en idrottshall, och jag är med i talkon. Jag har lagt ganska mycket tid åt på  hallbygget.