Presentation av Lakea-anställda Del: Arja-Sisko

Blogg

Presentation av Lakea-anställda Del: Arja-Sisko

Hantering av helheter är det bästa i Arja-Sisko Koskelas arbete.

Du är ekonomichef vid Lakea. Vad gör du i ditt arbete?
Under olika tider på året ligger fokus på olika saker i mitt arbete. I koncernen under utveckling löser jag olika problem gällande frågor om t.ex. nya verksamhetssätt, utarbetar tidsplaner, gör beräkningar som stöd för ledningens beslutsfattande, styr och gör bokslut samt utarbetar budgeten. Inom finansieringen förhandlar jag med finansiärer och hanterar låneerbjudanden. Arbetet innefattar också förvaltning av koncernbolagens låneportföljer. Jag arbetar även mycket i ledningsgruppen.

Lakeas ekonomiförvaltningsteam har fyra bokförare och en controller. Löneräkningen har lagts ut, vårt team har hand om kontakten till löneräkningen.

Vad är det bästa med jobbet?
Att jag får vara med i företaget som helhet. I ett företag av Lakeas storlek är ekonomiförvaltningen och ekonomichefen dagligen i kontakt med olika affärsverksamhetsformer, de är inga separata delar i det stora maskineriet. Som ekonomichef måste jag fatta beslut, som stöder företagets övriga verksamhet.

I en koncern av Lakeas storlek är varje medlem i ledningsgruppen med i planeringen av hela företagets verksamhet, beslutsfattande och realisering av besluten till skillnad från större företag där ekonomichefen ofta har en begränsad roll.

Du började vid Lakea för drygt sex år sedan Var arbetade du tidigare?
Min ekonomiutbildning har öppnat dörrarna till många slags uppgifter. Jag har arbetat som kontorschef, ekonomiplanerare, controller, kalkyleringschef och som ekonomichef i olika företag inom bankvärlden och byggnadsbranschen och allt däremellan. Jag har arbetat i ungefär fyrtio år. Innan jag kom till Lakea arbetade jag på Eltel Networks. Det var trevlig omväxling att komma till Lakea till en mindre arbetsgemenskap från ett företag med 9 000 anställda.

För några år sedan lanserade Lakea en ny bostadsfinansieringsmodell som har blivit mycket populär. Berätta hur modellen Omaksi blev till.

Den av Lakea och Finansierings- och utvecklingscentralen för boende, ARA, utarbetade finansieringsmodellen Omaksi utvecklades för att motsvara behoven. Vi hade en situation där bankerna allt mer började kräva en självfinansieringsandel av bostadsköparna. Dessutom minskade avdragsrätten för räntor. Utan besparingar eller befintlig egendom var det svårt att köpa ett eget hem. I modellen Omaksi betalar man endast 7,5 procent och resten betalas som hyror under 20 år. Priset förblir detsamma. Det här har gjort det möjligt för många som annars skulle ha det svårt, eller för vilka det annars skulle vara omöjligt, att skaffa sig ett eget hem.
Särskilt i tillväxtcentra i södra Finland går Lakeas Omaksi-hem åt som smör i solsken. Även i fortsättningen låter Lakea bygga Omaksi-hem särskilt där efterfrågan på bostäder är störst.

Hur kopplar du av från arbetet?
Jag promenerar och cyklar. Numera är det viktigaste under fritiden kanske att vara farmor. Jag har tre barnbarn och snart kommer det fjärde. Jag är också med i föreningen Seinäjoen urheilijoiden pikaluistelijat. Mina söner åker hastighetsåkning på skridskor och tack vare dem har jag kommit med i verksamheten. Den ena av mina söner, Pekka Koskela, tävlar fortfarande.