Lakealaiset esittelyssä, osa Arja-Sisko

Blogi

Lakealaiset esittelyssä, osa Arja-Sisko

Kokonaisuuksien hallinta on Arja-Sisko Koskelan työssä parasta.

Olet Lakean talousjohtaja. Mitä kaikkea työsi pitää sisällään?
Vuoden eri aikoina työni painottuu eri asioihin. Kehittyvässä konsernissa erilaisten uusien toimintatapojen ja eteen tulevien kysymysten ratkaisua, aikataulujen laadintaa, laskelmien tekoa johdon päätöksenteon tueksi, tilinpäätöksen ohjausta ja tekemistä sekä budjettien laadintaa. Rahoituksen puolelta neuvottelen rahoittajien kanssa ja käsittelen lainatarjouksia. Työhön kuuluu myös konserniyhtiöiden lainasalkkujen hallintaa. Lisäksi on tiivistä johtoryhmätyöskentelyä.

Lakean taloushallinnon tiimiini kuuluu neljä kirjanpitäjää ja controller. Palkanlaskenta on ulkoistettu, tiimimme hoitaa yhteydenpidon palkanlaskentaan.

Mikä on työssäsi parasta?
Se, että saan olla mukana yrityksen tekemisessä kokonaisuutena. Lakean kokoisessa yrityksessä taloushallinto ja talousjohtaja ovat päivittäin tekemisissä eri liiketoimintojen kanssa, se ei ole erillinen osanen suuressa koneistossa. Talousjohtajana minun on saatava aikaan ratkaisuja, jotka tukevat yrityksen muuta toimintaa.

Lakean kokoisessa konsernissa jokainen johtoryhmän jäsen on mukana koko yrityksen toiminnan suunnittelussa, päätöksenteossa ja päätösten toteuttamisessa toisin kuin suuremmissa yrityksissä, joissa talousjohtajan rooli on usein rajatumpi.

Tulit Lakealle runsaat kuusi vuotta sitten. Millaisissa työpaikoissa olit aikaisemmin?
Ekonomin koulutukseni on vienyt minut monenlaisiin tehtäviin. Olen työskennellyt konttoripäällikkönä, taloussuunnittelijana, controllerina, laskentapäällikkönä ja talousjohtajana erilaisissa yrityksissä pankkimaailmasta rakennusalaan. Työuraa on takana nelisenkymmentä vuotta. Ennen Lakealle tuloani olin Eltel Networksilla. Tuollaisesta yhdeksän tuhannen hengen yrityksestä on ollut virkistävää tulla Lakealle pienempään työyhteisöön.

Muutama vuosi sitten Lakea lanseerasi nyt todella suosituksi nousseen asuntorahoitusmallin. Kerro Omaksi-mallin taustoista.

Lakean ja Asunmisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kehittämä Omaksi-rahoitusmalli kehitettiin vastaamaan tarpeeseen. Oltiin tilanteessa, jossa pankit alkoivat edellyttää asunnonostajilta yhä tiukemmin omarahoitusosuutta. Lisäksi näköpiirissä oli korkojen vähennysoikeuden pieneneminen. Ilman säästöjä tai jo olemassaolevaa omaisuutta oli vaikea päästä kiinni omaan kotiin. Omaksi-mallissa maksetaan vain 7 % asunnon hinnasta, ja loput maksetaan vuokrina kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Hinta pysyy samana. Tämä on mahdollistanut oman kodin hankinnan monille, joille se muutoin olisi vaikeaa, ellei mahdotonta.
Etenkin Etelä-Suomen kasvukeskuksissa Lakean Omaksi-kodit menevät kuumille kiville. Jatkossakin Lakea rakennuttaa Omaksi-kohteita erityisesti sinne, missä asuntojen kysyntä on voimakkainta.

Mistä haet työllesi vastapainoa?
Harrastan kävelyä ja pyöräilyä. Nykyään mummona oleminen on ehkä tärkein työn vastapaino. Minulla on kolme lastenlasta ja neljäs on pian tulossa. Olen myös mukana Seinäjoen urheilijoiden pikaluistelijoiden seuratoiminnassa. Poikani ovat pikaluistelijoita, ja heidän myötään olen tullut imaistuksi mukaan seuratoimintaan. Toinen pojistani, Pekka Koskela, kilpailee yhä.